Tiểu học Phước Hòa A tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ” chào mừng Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2023).

Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-THPHA ngày 18 tháng 9 năm 2023 kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024;

Công văn số 441/PGDĐT-TH ngày 08/11/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục theo nhu cầu và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa từ năm học 2023-2024;

Thực hiện chủ điểm tháng 12 “Uống nước nhớ nguồn” theo kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2023-2024;

Ngày 16/12/2023, trường Tiểu học Phước Hòa A tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ” chào mừng Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2023).

Thông qua hoạt động trải nghiệm, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống của Quân đội nhân Việt Nam anh hùng.

Học sinh nâng cao nhận thức, tôn vinh phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ, những người cho chúng ta có cuộc sống yên bình hạnh phúc. Từ đó giúp các em có ý thức học tập, rèn luyện tích cực để trở thành con ngoan trò giỏi – cháu ngoan Bác Hồ.

Thông qua buổi trải nghiệm giúp học sinh nắm được một số kĩ năng tự phục vụ như biết gấp chăn màn, biết một số động tác các chiến sĩ thực hiện ở thao trường, … Từ đó phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, học sinh có kĩ năng tham gia các hoạt động tập thể, giúp các em thêm yêu mến, gắn bó, đoàn kết với các bạn trong lớp, trong trường.

Một số hình ảnh hoạt động:z4979163526330_3981d905417faf707c1f5a735c649f81 z4979387207534_4400eefc507031a9da5473519f28eb54 z4979827842372_49ea8ead11668ebed30d24941c68758d z4979827864009_864b2b357b364f99467d7174bcbb4e38 z4979832210023_50735161a7b36c75656a4e7076d4777d z4980203248816_0fadc49f12e7d4aaf183b980bcd2a1c8 z4980203279495_9da3016b62b2c2b902a79c532a6fb6aa z4980203374424_cfb07f19ac07881a15ac7d74386dbdb6 z4980206727930_ce726dd867fea27365209344f6088efb z4980206732114_03217085930eb375a5997ced88b5fb76 z4980206760050_74fa7f0256df86b1cd4efd700fa38879 z4980210703522_a734196c68c37fe20f1debc5d7fe0b5d z4980210707796_f5d3a83a7b5fa0c07b796996fa363069 z4980280665541_4544f413a35dced68399e8b8868a2604 z4980281409655_1a279b7d1c04576c5dea18dbe6d242a8 z4980565442152_1f7e62b9a53693ca233af6f4462b2fad z4980565444581_258f1f0753f840c08b37e443b6ecd30d z4980570158297_74d345d96d811b9c26a3778c0ae1b9ab z4980570239603_e663c755cde3f07bb8c25a605c81df8d z4980606316047_0fded9f2dc52e7182351aac8a87aa761 z4980606402674_4b8f58db13f7cff2d8fcc270d4c6cba1