Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
603/10/2023TH Phước Hoà AVBT Toán 1 /2 Tải về
403/10/2023TH Phước Hoà ASGV Mĩ thuật 1 Tải về
5TH Phước Hoà AVBT Toán 1 /1 Tải về
302/10/2023TH Phước Hòa AMĩ thuật 1 Tải về
202/10/2023TH Phước Hòa AĐạo đức 1 Tải về
0102/10/2023TH Phước Hòa AÂm nhạc 1 - Cánh diều Tải về