Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
303/10/2023TH Phước Hoà ASGV Âm nhạc 2 Tải về
203/10/2023TH Phước Hoà AGiáo dục thể chất 2 Tải về
103/10/2023TH Phước Hoà AÂm nhạc 2 Tải về
603/10/2023TH Phước Hoà AVBT Toán 1 /2 Tải về
403/10/2023TH Phước Hoà ASGV Mĩ thuật 1 Tải về
5TH Phước Hoà ATiếng Việt 4 tập 1 Tải về
4TH PHước Hoà AToán 4 tập 2 Tải về
3Th Phước Hoà AToán 4 tập 1 Tải về
5TH Phước Hoà AVBT Toán 1 /1 Tải về
1TH Phước Hoà AĐạo đức 4 Tải về
302/10/2023TH Phước Hòa AMĩ thuật 1 Tải về
202/10/2023TH Phước Hòa AĐạo đức 1 Tải về
0102/10/2023TH Phước Hòa AÂm nhạc 1 - Cánh diều Tải về